Hub

A place of divine cuisine and a perfect dose of hedonism.

paket usluga

  • Kreiranje profila na društvenim mrežama

  • Kreiranje Google Business profila i postavljanje lokacije na Google Maps

  • Kreiranje foto i video sadržaja za sve online platforme

  • Redovno održavanje profila na društvenim mrežama

  • Kreiranje FB Ads kampanja u cilju promovisanja sadržaja široj, ciljanoj publici

Pronaći 'gladne' mušterije i dovesti ih sa digitalnog u realni prostor je cilj postojanja društvenih mreža za ugostiteljski sektor.

Zbog toga je naš fokus pre svega na kvalitet, a ne kvantitet!

Veliki broj pratilaca ili lajkova na vašim objavama ne znači puno ukoliko ne možete da ih pretvorite u prave mušterije/goste koji će se iznova i iznova vraćati u vaš lokal.

Tajna uspeha

Zavirite na Hub Instagram profil...

Phone Screen
IMG_7201.PNG